Studentrepresentant till Direktionen

Direktionen är rådgivande till rektor och bistår rektor i ledningen av KMH:s utbildning, forskning och konstnärliga utvecklingsarbete. Direktionen behandlar bl.a. frågor som gäller viktiga beslutsförslag som skall föreläggas Högskolestyrelsen, viktiga riktlinjer och interna föreskrifter, ekonomiska ramar och utbildningsuppdrag för institutionerna etc. Utöver detta förmedlas mycket information mellan KMH:s ledning och institutionerna via direktionen, och direktionen är ett bra ställe att ta upp institutionsgemensamma frågor.

Direktionen består av rektor, prorektor/-erna, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, förvaltningschefen, prefekterna samt tre studentrepresentanter. Studentrepresentanterna bör ha god inblick i KMH:s och KMS verksamheter, då det är en av kårens viktigaste kanaler för att ta upp studentärenden. Då direktionen behandlar ärenden som ska tas upp till Högskolestyrelsen bör minst en representant vara gemensam för Högskolestyrelsen och direktionen. Enligt KMS stadgar måste minst en studentrepresentant i direktionen även vara kårstyrelseledamot.

Som studentrepresentant i direktionen ska man närvara på direktionsmötena. Man ska innan mötet ha satt sig in i de ärenden som ska tas upp, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Direktionen sammanträder 3 gånger per termin inför Högskolestyrelsens möten. Vid förhinder ska man anmäla detta till direktionens sekreterare och KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanter i direktionen är 1 000 kr per sammanträde.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s