Stipendieutlysning: Confidencen Opera & Music Festival Academy 2021

Confidencen Opera & Music Festival Academy 2021

Inom ramen för Confidencen Opera & Music Festival under ledning av dirigenten Olof Boman instiftades sommaren 2020 en akademi för unga sångare som vill fördjupa sig i barockens stilideal. Fyra sångare får möjlighet att arbeta praktiskt med verk ur barockrepertoaren tillsammans med internationellt erkända coacher inom detta fält och i samspel med professionella musiker ur Confidencen Opera & Music Festival Orchestra.

Under festivalen 2021 kommer Marc-Antoine Charpentiers opera Les arts florissants (1685) och ett urval arior från andra barockverk framföras. Sångarna coachas under instuderingen av tenoren Anders J. Dahlin, cembalisten och musikaliska ledaren Johan Hansson Lindström samt dirigenten Olof Boman.

Stipendiaterna kommer också att medverka i ett koreograferat framförande av Henry Purcells hyllningskantat Hail! Bright Cecilia – Ode to St. Cecilia från 1692 som ges i Confidencens teatersalong under musikalisk ledning av Olof Boman och i koreografi av Sara Ekman. Dirigenten Olof Boman kommer dessutom att tillsammans med utvalda experter leda sångarna i en utbildning i konstnärligt entreprenörskap. Vid två tillfällen under våren kommer de att vägledas i barockens repertoar, hur ett konsertprogram och en produktion sätts samman och hur det marknadsförs till en tänkt publik.

Med instiftandet av en akademi vid Confidencen Opera & Music Festival vill Confidencen bidra till att tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns i Sverige och Europa inom barockrepertoaren och som samlas på Confidencen under sommarsäsongen. Genom att låta unga sångare arbeta praktiskt och teoretiskt tillsammans med etablerade musiker inom detta fält ges möjlighet till tillväxt och utveckling i genren och ett intresse hos en ny generation sångare som får upptäcka en konstnärlig potential och en marknad för denna repertoar. Genom coachning i entreprenöriella egenskaper skapas förutsättningar hos artisterna att påverka sina egna karriärer och uttrycksmöjligheter och i förlängningen det svenska och internationella musiklivet.

De sångare som väljs ut till akademin tilldelas ett stipendium om vardera 15.000 kronor.

Plats: Ulriksdals slottsteater Confidencen
Datum: 31/7–15/8 2021 samt ett par tillfällen under våren

Medverkande coacher:
Olof Boman dirigent och konstnärlig ledare Confidencen Opera & Music Festival
Anders J. Dahlin tenor
Johan Hansson Lindström cembalist

Till akademin söks sångare i alla röstlägen.
Sökande ska ha påbörjat en sångutbildning på högskolenivå och vara födda 1991 eller senare.

Ansökan ska innehålla en motivering till varför den sökande vill antas till akademin. Till ansökan bifogas CV samt två ljudfiler innehållande en aria ur barockrepertoaren och en valfri aria.

Ansökan skickas per e-post till info@confidencen.se senast den 1 mars 2021.

Confidencen Opera & Music Academy genomförs med stöd av Anders Walls stiftelse.

Berklee College of Music – infoträff på Södra Latins gymnasium

berklee.jpg

Studera musik i USA?

Berklee College of Music i Boston, USA, är världens största oberoende högskola i samtida musik. En antagningsjury reser varje år runt i världen för att hitta elever med talang på sitt instrument och delar ut många stipendier för att hålla skolan så internationell som möjligt. Södra Latins Musikgymnasium har sedan många år ett nära samarbete med Berklee College of Music. Nästa audition i Sverige sker 10 och 11 februari 2018 på Södra Latin, då en professionell jury av Berklee-professorer lyssnar på musiker för att dela ut stipendier.

Är du nyfiken och intresserad av studera utomlands?

Måndagen den 23 oktober kl. 17.00 håller Marek Dykta från Berklee en öppen informationsträff på Södra Latins Gymnasium. Du får då veta:

  • Hur auditonsprocessen går till i detalj
  • Hur man söker rent administrativt
  • Hur Berklee ser på sin roll i det nuvarande världsläget idag
  • Hur man anmäler sig till en audition i februari

En ensemble från Södra Latin kommer att medverka vid informationstillfället för att underlätta demonstrationen av en typisk audition.

Ingen föranmälan nödvändig.
VÄLKOMNA!

http://sodralatinsgymnasium.stockholm.se/nyheter/2017/10/11/berklee-college-music-infotraff-pa-sodra-latin

Vänligen
Anu Kyngäs, Musik/Skolsekreterare

Survey for singers

”Greetings!

I am investigating how therapeutic solo singing can be to bachelor students majoring in singing in Nordic countries. Increased participation will enhance the generalizablity of the results of this survey, so I am seeking the help of program coordinators in sending the invitation.

Singing has been shown to be therapeutic, but research is limited to amateur singing. Literature on professional or solo singing tends to focus on performance anxiety and examination fears. This master’s project aims to find out if solo singing is therapeutic to soloists at the beginning stage of their career. The online survey would take only 15 minutes to complete. Participation will be highly appreciated. Here is the link to the survey.
https://www.soscisurvey.de/psycheinsinging/

Thankfully yours,
Kendrich Ong Tan
MA student, University of Jyvaskyla”

Försökspersoner sökes till träningsstudie

as.pngÅstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker försökspersoner till en studie som undersöker olika aminosyrors roll i muskelns anpassning till konditionsträning

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:

  • Man eller kvinna, 20-35 år
  • Otränad, motionerar oregelbundet
  • Frisk och skadefri

Studien består av två delar

Förförsök: Test av maximal syreupptagningsförmåga vid ergometercykelarbete, vilket tar ca 30 min. Ett träningspass på en belastning som motsvarar ca 60 % av max i 60 min.

Huvudförsök: Du kommer få delta i två försök som involverar konditionsträning på ergometercykel på en belastning som motsvarar ca 60 % av max i 40 min följt av 10 min maxarbete. Under försöket får du en dryck som innehåller antingen aminosyran tryptofan eller smaksatt vatten. Under dessa två försök kommer blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till ca 5 tim vid vardera tillfälle.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan
(T-bana Stadion) och inleds i maj 2017 och pågår under maj till december.
Ekonomisk ersättning utgår.
För ytterligare information och intresse, kontakta:
Eva Blomstrand
08-120 53 821 eller i formuläret nedan:

Stipendium till utlandsstudier

” Är du ute redo för en äventyrlig termin utomlands i Nya Zeeland? Med ”Dream NEW” stipendium har du chansen att få 1 av 25 stipendier med ett sammanlagt värde om 672.000 SEK:

http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/dream-new-se

Är Nya Zeeland inte din grej? Hitta ett stipendium som passar dig på:

www.european-funding-guide.eu/

Japanstipendier utlyses!

38cb5ef8-0379-4a95-9f66-131c02735c84

Utlysning av vårens Japanstipendier från Sweden-Japan Foundation och Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Information till internationella sekreterare och stipendiedatabaser

Sweden-Japan Foundation och Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation utlyser stipendier för
forskare, lärare och studenter med ett intresse för Japan.
Sista ansökningsdag är 1 mars varje år, – se  swedenjapan.se  och sjsf.se 
Vore mycket tacksam om informationen kunde förmedlas till:

  1. samtliga internationella sekreterare vid universitetets/högskolans institut/institutioner samt att bifogade informationsblad där kunde sättas upp på synlig plats

 

  1. den som ansvarar för spridning av information om stipendier vid ert universitet/er högskola för publicering internt via er websida och registrering i universitetets/högskolans stipendiedatabas.

Tackar på förhand samt vid eventuella frågor, kontakta mig gärna.

Med vänlig hälsning

Kicki Edman
Informationssekreterare
Sweden-Japan Foundation / Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
08-611 68 73
info@swedenjapan.se