Dokument

Här finner du kårens allra viktigaste dokument – stadgarna – samt arbetsbeskrivningar för några av kårens olika roller.

Stadgar

KMS Stadgar

Arbetsbeskrivningar

Arbetsbeskrivningar

Övriga uppdragsbeskrivningar kan hittas här.

Mötesprotokoll och övriga dokument

Kontakta presidiet på kms@kmh.se med förfrågningar om andra dokument.