Lösenordsskyddad: Ted Gärdestad-stipendiet

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Annonser

Stipendium till er från Kalmar

Musikstipendieliten2018-page-001

Annonser

ANDERS KARITZ STIFTELSE

Anders Karitz Stiftelse har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och meddelar att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.

Ansökningar som avser levnadsomkostnader, utbildningsbidrag eller motsvarande, ersättning för datorutrustning eller utebliven arbetsförtjänst kan ej bifallas. Enligt stadgarna kan hänsyn tas endast till ansökningar från svenska medborgare. När ansökan avser tryckkostnadsbidrag skall om möjligt två offerter på tryckning bifogas.

Ansökan sammanfattad på särskild blankett med angivande av examina, utgivna skrifter, forskningsuppgifter m.m. samt så noggrann tidsplan som möjligt skickas per e-post eller brev till,

Sekreteraren för Anders Karitz Stiftelse

Jan Alsins
Hällbygatan 36 A
752 28 Uppsala

E-post; jan.alsins@kemi.uu.se

Sekreteraren tillhandahåller ovan nämnda blankett och lämnar vid förfrågan ytterligare upplysningar.

Vid elektronisk ansökan skall filerna vara i pdf-format med filnamn enligt följande syntax; Efternamn_Ansökan.pdf, Efternamn_CV.pdf, Efternamn_Bil_nr.pdf

Ansökan skall vara inkommen senast fredagen den 19 januari 2018.

Uppsala den 15 november 2017
Styrelsen för Anders Karitz Stiftelse

AKS blankett 2018

Annonser

Stipendium Anders Sandrews stiftelse

”Anders Sandrews Stiftelse har sedan 1958 årligen delat ut utbildningsstipendier till ungdomar som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat. Stipendiet är personligt och kan inte gå till projekt. Stipendiet ges företrädesvis för postgymnasial utbildning och endast till personer som ej fyllt 30 år vid ansökningstidens utgång. Stipendiebeloppet uppgår f.n. till 50.000 kr och för högskolestudier utomlands till 65.000 kr.

På samma sätt som tidigare ber vi er att hjälpa oss att sprida information om dessa stipendier till era elever. Vi bifogar årets ansökningsblankett, som tillsammans med ytterligare information finns att hämta på vår hemsida www.sandrewsstiftelse.se.

Ansökningarna, som endast kan göras på stiftelsens ansökningsblankett och som ej kan skickas in via e-post eller genom rekommenderad försändelse, ska vara poststämplade senast den 12 januari 2018 under adress Anders Sandrews Stiftelse, Floragatan 4A, 114 31 Stockholm.”

Annonser

Stipendium – Marthe Uzander och Lars Nyhléns stiftelse

”KMH utlyser större stipendier ur Marthe Urzanders och Lars-Olof Nyhléns stiftelse. Stipendierna kan sökas av musikstuderande som nyligen avlagt examen vid KMH på piano eller sång – inom alla genrer – och som vill vidareutbilda sig utomlands.

Stiftelsen bildades i april 2012 och delades ut första gången under sommaren 2012. Ansökningsblankett bifogas i detta mejl men finns även på KMH:s hemsida under 
www.kmh.se/…/stipendier/marthe-uzander-och-lars-nyhlens-sti…

Ansökan ska vara inne senast den 17 november 2017.

Har du frågor rörande stipendierna så hör gärna av dig till Tomas Norberg på tfn. 08-16 18 96 eller på mejl tomas.norberg@kmh.se

Sprid gärna informationen om stipendierna till dina kamrater om du känner någon som du vet kommer att fortsätta studera utomlands efter avslutade studier på KMH.

Med vänlig hälsning Tomas Norberg, Koordinator KMH”

Annonser

Stipendium för studier i Frankrike

Planerar du att arbeta eller studera vidare inom musik eller konst i Frankrike?
Sonia & Gustav Forssius Stiftelse lämnar bidrag till svenska medborgare för utbildning och verksamhet i Frankrike, med företrädesvis musikalisk eller konstnärlig inriktning. Stiftelsen grundades 1963 och har genom åren delat ut över 100 stipendier. 

För vidare information ta gärna kontakt med oss: 

Ansökningar: Annastina Malm
Övriga frågor: Cecilia Forssius
Deadline för ansökningar: 31 mars 2018

Mer information på vår hemsida http://www.forssiusstiftelse.com

Annonser