Förmåner

Som kårmedlem får du tillgång till en mängd najsa förmåner. Dessutom är det är viktigt att kåren har många medlemmar för att vår röst skall väga mer i omröstningar, frågor, debatter, högskoleärenden och liknande. Din kåravgift ger oss det ekonomiska stöd vi behöver för att kunna fortsätta verka för dina och dina medstudenters intressen! Läs här om du vill veta mer vad vi gör!

Kårmedlemmar får tillgång till följande förmåner på KMH:

 • 10% rabatt på litteratur i Not & Bok
 • Music Handshake
 • Annonsförmedlingen! (betalda gig och instrumentlärarjobb mm)
 • Köpa och sälja tillbaka begagnad kurslitteratur
 • Rabatt på lunch i restaurang Oktav
 • Tillgång/rabatter till kåraktiviteter
  • Yoga och studentcore
  • Torsdagsfika
  • Fester
 • Styrelsen prioriterar medlemmars ärenden över icke-medlemmars
 • Rösträtt på medlemsmöten och därmed större möjlighet att påverka KMH

Och utanför KMH:

 • Bostäder hos SSSB
 • Studentkortet! (ger tillgång till t ex studentrabatt hos SL!)
 • Fri entré på Konserthusets föreställningar* och Operans föreställningar**.

Bli medlem!

* För att få biljett till en föreställning på Konserthuset, behöver du gå till deras biljettkontor samma vecka som tänkt föreställning, senast 1h innan start. Du visar upp giltigt Studentkort med ”Kungl. Musikhögskolans Studentkår” tryckt på och får därefter en biljett på körläktaren helt gratis! Gäller samtliga ordinarie föreställningar, inte externa arrangörer.

** En timme innan föreställningen, i mån av plats, går det bra att mot uppvisande av studentlegitimation i biljettkassan få en gratis biljett till 3:e raden.