Medlemsförmåner

Som kårmedlem får du tillgång till en mängd förmåner. Dessutom är det är viktigt att kåren har många medlemmar för att vår röst skall väga mer i omröstningar, frågor, debatter, högskoleärenden och liknande. Din kåravgift ger oss det ekonomiska stöd vi behöver för att kunna fortsätta verka för dina och dina medstudenters intressen! Läs här om du vill veta mer vad vi gör!

När du blir medlem kommer du genom appen Mecenat hitta ett uppgraderat studentkort, med en visualisering av ljudvågor. Detta används för att bekräfta medlemskapet.

Kårmedlemskapet ger tillgång till följande förmåner på KMH:

 • 10% rabatt på litteratur i Not & Bok
 • Annonsförmedlingen! (instrumentlärarjobb mm.) Mer information finns här.
 • Köpa och sälja tillbaka begagnad kurslitteratur från Not & Bok (gäller endast aktuell litteratur)
 • Rabatt på lunch i restaurang Oktav
 • Tillgång/rabatter till kåraktiviteter som
  • Yoga och StudentCore
  • Torsdagsfika
  • Fester
 • Styrelsen prioriterar medlemmars ärenden över icke-medlemmars
 • Rösträtt på medlemsmöten och därmed större möjlighet att påverka KMH

Och utanför KMH:

 • Bostäder hos SSSB
 • 500 kr rabatt för kårmedlemmar på formgjutna hörselskydd hos Aktiv Hörsel (2400 kr för 1 par hörselskydd m gjutning och 1 par filter). 400 kr rabatt för övriga studenter.
 • 20% rabatt på smörgåsar hos Arga Marja vid Stadions Tunnelbana
 • Rabatt hos Städjätten på flytthjälp och flyttstädning (10% rabatt vid bokning av en tjänst och 15% rabatt vid bokning av mer än en tjänst). Fråga Not & Bok om rabattkod när du blivit kårmedlem!

Bli medlem!

//

As a member of the student union you’ll receive a plethora of benefits. Furthermore, it is important for the union to have many members, granting us a heavier voice in votings, debates, college issues/councils and alike. Your membership fee gives us the economioc support we need to work in your interests!

When you become a member you’ll find an upgraded version of the student card in the Mecenat app. The upgraded version has a visualisation of sound waves. This card is used to confirm your membership.

The membership grants access to the following benefits at KMH:

 • 10% discount on literature in Not & Bok
 • Annonsförmedlingen! (teaching jobs etc). More information can be found here.
 • Buy and sell used course literature in Not & Bok (only applies to current literature)
 • Discount on lunch in restaurang Oktav
 • Access/discounts for Student Union activities, for example Yoga, StudentCore and parties
 • The Student Union board prioritizes members’ concerns over non-members’
 • Right to vote on member meetings and thus greater possibility to influence things at KMH

And outside KMH:

 • Apartments via SSSB
 • 500 kr discount on custom molded musicians’ earplugs from Aktiv Hörsel (with the discount: 2400 kr for 1 pair of earplugs including molding and 1 pair of filters). 400 kr discount for all other students.
 • Discount at Städjätten on help with moving and cleaning (10% discount if booking one service and 15% discount if booking more than one service). Ask Not & Bok for the discount code once you have become a member!

Become a member!