Studenthälsan

KMH och Studenthälsan på Stockholms Universitet har ett samarbetsavtal som gör att vi får nyttja deras tjänster! Till Studenthälsan i Stockholm är du som student vid Stockholms universitet och flera andra högskolor välkommen på samtal och olika gruppaktiviteter som syftar till att främja din hälsa och dina studier. Pga. covid 19 kommer vi fortsätta att ha alla individuella samtalen över telefon och grupper, workshoppar kommer fortsatt att ske via Zoom. Vi är glada att kunna meddela att vi aldrig haft så många grupper att erbjuda….

Workshoppar

Varje onsdag: Medicinsk lunchyoga
Onsdagar fr.o.m. 12 januari t.o.m. 6 april kl. 12.15–12.45 Online via Zoom
Medicinsk yoga är en lugn form av yoga med mjuka övningar och med fokus på andning och avspänning. Övningarna utförs sittande på stol och i stående.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/varje-onsdag-medicinsk-lunchyoga-1.589404

Våga tala!
Tisdag 1 februari 2022 16.00 – 18.00 Online via Zoom
Vi träffas sammanlagt fem gånger via Zoom under vårterminen.
Gruppen ”Våga tala” vänder sig till dig som känner stark oro eller rädsla inför att tala och framträda i olika gruppsammanhang.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/v%C3%A5ga-tala-1.589991

ACT – hantera stress och främja hälsa för förstaårsstudenter
Onsdag 2 februari, onsdag 9 februari, onsdag 16 februari och onsdag 23 februari 2022 15.00 – 18.00 Online via Zoom. Kursen utgörs av fyra träffar och varje kurstillfälle är ca tre timmar.
Studenthälsans kurs ”ACT – hantera stress och främja hälsa för förstaårsstudenter” lär dig att hantera den stress som ofta är en ofrånkomlig del av livet som student på universitet och högskola.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/act-hantera-stress-och-fr%C3%A4mja-h%C3%A4lsa-f%C3%B6r-f%C3%B6rsta%C3%A5rsstudenter-1.589329

Workshop om sömn
Tisdag 8 februari 2022 15.00 – 17.00 Online via Zoom
Vill du lära dig mer om sömnens betydelse för vår hälsa och arbetsförmåga? Då kan Studenthälsans workshop om sömn vara något för dig. Sömnen är en grundförutsättning för god hälsa och fyller en avgörande funktion för att återställa och reparera våra hjärnor efter dagens aktiviteter.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/workshop-om-s%C3%B6mn-1.589561

Tillbaka till studierna
Måndag 14 februari 2022 och pågår åtta veckor framåt 11.00 – 12.00 Online via Zoom
Gruppen ”Tillbaka till studierna” är till för dig som varit borta från dina studier under en period eller har svårt att klara av dessa till följd av psykisk ohälsa. Syftet med gruppen är att få stöd av varandra i att komma tillbaka till studierna.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/tillbaka-till-studierna-1.589681

Att hantera hindrande tankar och känslor
Tisdag 15 februari 2022 15.30 – 17.30 Online via Zoom. Vi träffas åtta gånger
Upplever du att livet och studierna påverkas av återkommande perioder med intensiva och svåra känsloupplevelser? Det kan handla om nedstämdhet, oro, olika former av ångest, rädsla att misslyckas med prestationer eller att inte duga.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/att-hantera-hindrande-tankar-och-k%C3%A4nslor-1.589684

Smarta val för en hälsosammare studievardag
Tisdag 22 februari 2022 15.00 – 17.00 Online via Zoom
Låt dig inspireras av den senaste forskningen inom livsstil och hälsa!
I workshoppen ”Smarta val för en hälsosammare studievardag” ger vi dig kunskap och konkreta tips inom områden som sömn, matvanor, fysisk aktivitet, ergonomi och återhämtning.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/smarta-val-f%C3%B6r-en-h%C3%A4lsosammare-studievardag-1.589496

ACT – hantera stress och främja hälsa
Torsdag 24 februari, torsdag 10 mars, torsdag 17 mars, torsdag 24 mars 2022 15.00 – 18.00 Online via Zoom. Kursen utgörs av fyra träffar och varje kurstillfälle är ca tre timmar.
Studenthälsans kurs ”ACT – hantera stress och främja hälsa” lär dig hantera den stress som ofta är en ofrånkomlig del av vårt dagliga liv, inte minst som student.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/act-hantera-stress-och-fr%C3%A4mja-h%C3%A4lsa-1.589383

Workshop om andning, återhämtning och självmedkänsla
Tisdag 8 mars 2022 15.00 – 17.00 Online via Zoom
Vad är det att vara självomhändertagande och vad är hjälpsamt för att må bra på kort och lång sikt?
Den här workshoppen vänder sig till dig som önskar få kunskap om detta samt möjlighet att prova på olika övningar för aktiv vila, återhämtning och självmedkänsla.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/workshop-om-andning-%C3%A5terh%C3%A4mtning-och-sj%C3%A4lvmedk%C3%A4nsla-1.589507

Inspirationsföreläsning – hur fysisk aktivitet kan förbättra ditt mående och dina studieresultat
FÖRELÄSNING onsdag 9 mars 2022 15.30 – 16.15 Online via Zoom
Kom och låt dig inspireras på vår föreläsning om fysisk aktivitet och hälsa och hör om vår nya grupp ”kom igång med fysisk aktivitet”.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/inspirationsf%C3%B6rel%C3%A4sning-hur-fysisk-aktivitet-kan-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-ditt-m%C3%A5ende-och-dina-studieresultat-1.589802

Inspirationsföreläsning – hur fysisk aktivitet kan förbättra ditt mående och dina studieresultat
FÖRELÄSNING torsdag 10 mars 2022 15.30 – 16.15 Online via Zoom
Kom och låt dig inspireras på vår föreläsning om fysisk aktivitet och hälsa och hör om vår nya grupp ”kom igång med fysisk aktivitet”.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/inspirationsf%C3%B6rel%C3%A4sning-hur-fysisk-aktivitet-kan-f%C3%B6rb%C3%A4ttra-ditt-m%C3%A5ende-och-dina-studieresultat-1.589801

Studenthälsans sexveckorsprogram – kom igång med fysisk aktivitet
Onsdag 16 mars 2022 15.30 – 16.15 Studenthusets entré och därefter utomhus
Studenthälsan i Stockholm erbjuder dig som student möjligheten att komma igång med fysisk aktivitet under en sexveckorsperiod.
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/studenth%C3%A4lsans-sexveckorsprogram-kom-ig%C3%A5ng-med-fysisk-aktivitet-1.589799

Workshop om att skapa tentaro
Onsdag 23 mars 2022 15.00 – 17.00 Online via Zoom
Undrar du vad du kan göra för att få kontroll och känna dig lugn före, under och efter tentan?
Välkommen! För mer information
https://www.su.se/kalender/workshop-om-att-skapa-tentaro-1.589514

Du hittar mer information om workshoppar och gruppers innehåll och upplägg på Studenthälsans hemsida. Där finner du även information om tidsbokning.

su.se/studenthalsan