Studenthälsans aktiviteter under vårterminen 2021

KMH och Studenthälsan på Stockholms Universitet har ett samarbetsavtal som gör att vi får nyttja deras tjänster!

Till Studenthälsan i Stockholm är du som student vid Stockholms universitet och flera andra högskolor välkommen på samtal och olika gruppaktiviteter som syftar till att främja din hälsa och dina studier. Pga. covid 19 kommer vi fortsätta att ha alla individuella samtalen över telefon och grupper, workshoppar kommer fortsatt att ske via Zoom. Vi är glada att kunna meddela att vi aldrig haft så många grupper att erbjuda….

Workshoppar

  • Skapa tentaro 27 januari och 9 mars                       
  • Ergonomi 17 februari                        
  • Andning, återhämtning och självmedkänsla 24 februari
  • Sömnverkstad 5 tillfällen med start 1 mars. Studenter kan komma en eller flera gånger.
  • Medicinsk yoga 17 tillfällen med start 13/1. Studenter kan komma en eller flera gånger.

Grupper

  • ACT – hantera stress och främja hälsa Gruppen går vid tre tillfällen under terminen: Varje grupp är fyra tillfällen och startar 26/1, 3/3 respektive 14/4
  • Improve your study habits/Stop procrastinate Gruppen hålls på engelska: En gång i veckan under hela terminen med start 26/1. Studenter kan gå med i gruppen efter hand.
  • Tillbaka till studierna (för studenter som haft ett uppehåll i studierna) 8 tillfällen med start 15/2
  • Att hantera hindrande tankar och känslor 8 tillfällen med start 17/2

Du hittar mer information om workshoppar och gruppers innehåll och upplägg på Studenthälsans hemsida. Där finner du även information om tidsbokning.

su.se/studenthalsan