SSSB – Stiftelsen Stockholms Studentbostäder

Våra-bostäder-700x250

En av de största fördelarna med medlemskap i Kungl. Musikhögskolans Studentkår är att du får möjligheten att få en bostad genom Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB). SSSB förmedlar bostäder till studenter i hela Stockholm i sina egenbyggda bostadsområden och det är en stor andel av studenterna på KMH som fått boende genom SSSB!

För att få bo i en SSSB-bostad krävs att du studerar minst 15 högskolepoäng per termin (50% av heltidsstudier). Du behöver dessutom ställa dig i SSSB:s bostadskö och samla ködagar som du sedan budar på de bostäder som finns tillgängliga. Den som budar flest ködagar får bostaden. Du kan börja köa när som helst, men efter 90 dagar pausas räkningen tills du kan bevisa ditt att du är medlem i en Studentkår. För nya studenter rekommenderar vi med andra ord att börja köa minst 90 dagar innan terminsstart, så har ni det försprånget.

Det är viktigt att att du registrerar samma e-postadress hos SSSB som hos KMS, annars ser de inte att du är medlem. Hör med personalen i Not & Bok (eller maila notbok.kms@kmh.se) i fall du glömt vilken e-postadress du har hos oss.