KMS Styrelse och personal

KMS Styrelse – Presidiet

Daniel Chun – Ordförande, student på KK

Alma Bergman Byström – Vice ordförande, student på MoM

Pauline Burke-Clason – 2:a Vice ordförande

Jim Änglykke – Sekreterare, student på MPS

Styrelsens ledamöter

Akademi 1

KMS_2023-VT-Farshid

Farshid Dalir – Ledamot Folkmusik

Vakant – Ledamot Jazz
Vakant – Ledamot Jazz
Vakant – Ledamot MoM

Akademi 2

Georg Sjunnesson-Asplund – Ledamot MPS
Annika Ruokolahti – Ledamot Musikterapi

Akademi 3

Viktor Semius – Ledamot KDM
David Camderman – Ledamot KK
Sofie Desirée Maritvold – Ledamot KK
Josef Andersson – Ledamot KK (Edsberg)

 

Festmästeriet

Niclas Welin – Festmästeriet
Hanna Lönnroos- Festmästeriet
Felicia Billerhag- Festmästeriet
Arne Björk- Festmästeriet
Douglas Lidén- Festmästeriet

Personal

Olov Nilsson – Administratör / Föreståndare Not & Bok

Manfred Hanberg – Kassör

Uppdaterat 2023-02-20