Hur vi behandlar personuppgifter

 • Musikhögskolans Studentkår har ett register över kårmedlemmar. Registersystemet tillhandahålls av företaget Membit AB.
  Registret innehåller:

  • Personnummer (svenskt tiosiffrigt eller ett av KMH påhittat identifikationsnummer bestående av födelsedatum på åtta siffror, samt fyra efterföljande tecken, varav en bokstav.)
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Hemadress
  • E-postadress
  • Tidpunkt för registrering i KMS
  • Historik över antal terminer med betalt kårmedlemskap
  • Användarnamn i Membit
  • Lösenord till inloggning i Membit
  • Rapporterad studietakt i procent
 • Medlem såväl som KMS’ administratör har möjlighet att se och ändra samtliga ovan nämnda uppgifter i registret i Membit. KMS Administratör åtar sig att ändra Medlems personliga uppgifter på efterfrågan. KMS Administratör tillhandahåller inloggningsuppgifter till Membit för Medlem, i början av varje termin, samt vid efterfrågan.
 • KMS har behov av att lagra personuppgifter för att samarbete med Kungl. Musikhögskolan (KMH), Studentkortet, Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), Sveriges förenade Studentkårer (SFS), Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) skall fungera.
 • Medlem kan när som helst be KMS att radera Medlemmens personuppgifter eller ett urval av dessa. KMS kan dock inte garantera full funktionalitet av medlemskap och dess förmåner utan samtliga behövliga uppgifter.