Hur vi behandlar personuppgifter

 • Musikhögskolans Studentkår har ett register över kårmedlemmar. Registersystemet tillhandahålls av företaget Membit AB.
  Registret innehåller:

  • Personnummer (svenskt tiosiffrigt eller ett av KMH påhittat identifikationsnummer bestående av födelsedatum på åtta siffror, samt fyra efterföljande tecken, varav en bokstav.)
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Hemadress
  • E-postadress
  • Tidpunkt för registrering i KMS
  • Historik över antal terminer med betalt kårmedlemskap
  • Användarnamn i Membit
  • Lösenord till inloggning i Membit
  • Rapporterad studietakt i procent
 • KMS administratör och styrelse har tillgång till och är ansvariga för personuppgifterna som är lagrade i registret. Dessa kan kontaktas via mail: Styrelsen via kms@kmh.se och administratören via notbok.kms@kmh.se
 • Du har alltid möjlighet att begära ut vilka personuppgifter som finns lagrade om dig i registret samt korrigera uppgifter om dig som inte stämmer. Detta görs genom att maila notbok.kms@kmh.se
 • Varje termin kommer du få en förfrågan om att uppdatera dina personuppgifter så att de är aktuella.
 • Dina personuppgifter kommer sparas i registret så länge du är medlem i KMS. Säger du upp ditt medlemskap så kommer dina personuppgifter att raderas.
 • KMS har behov av att lagra personuppgifter för att samarbete med Kungl. Musikhögskolan (KMH), Studentkortet, Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), Sveriges förenade Studentkårer (SFS), Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) skall fungera.

Om du har upplever att KMS inte uppfyller kraven för hanteringen av personuppgifter enligt GDPR kan du lämna in klagomål till Datainspektionen, se deras hemsida för kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/

Uppdaterad 2020-11-16