Hur vi behandlar personuppgifter

 • KMS har behov av att lagra personuppgifter för att samarbete med Kungl. Musikhögskolan (KMH), Mecenat, Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), Sveriges förenade Studentkårer (SFS) och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) skall fungera.
 • Kungl. Musikhögskolans Studentkår (KMS) har ett register över kårmedlemmar. Registersystemet heter UniCore och tillhandahålls av företaget Mecenat AB.
  Registret innehåller:

  • Personnummer (svenskt tiosiffrigt eller ett av KMH påhittat identifikationsnummer bestående av födelsedatum på åtta siffror, samt fyra efterföljande tecken, varav en bokstav.)
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Hemadress
  • E-postadress
  • Tidpunkt för registrering i KMS
  • Historik över antal terminer med betalt kårmedlemskap
  • Studietakt i procent för aktuell studieperiod (om registrerad som student på KMH)
  • Startdatum för aktuell studieperiod (om registrerad som student på KMH)
  • Slutdatum för aktuell studieperiod (om registrerad som student på KMH)
 • Uppgifterna rapporteras till KMS av KMH efter att studenten har registrerat sig i Ladok.
 • KMS administratör och styrelse har tillgång till och är ansvariga för personuppgifterna som är lagrade i registret. Dessa kan kontaktas via mail: Styrelsen via kms@kmh.se och administratören via  notbok.kms@kmh.se
 • Du har alltid möjlighet att begära ut vilka personuppgifter som finns lagrade om dig i registret samt korrigera uppgifter om dig som inte stämmer. Detta görs genom att maila notbok.kms@kmh.se
 • Varje termin kommer du få en förfrågan om att uppdatera dina personuppgifter så att de är aktuella.
 • Dina personuppgifter kommer sparas i registret så länge du är medlem i KMS och i ett år efter avslutat medlemskap.

Om du upplever att KMS inte uppfyller kraven för hanteringen av personuppgifter enligt GDPR kan du lämna in klagomål till Datainspektionen, se deras hemsida för kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/

Uppdaterad 2022-02-10