Studentrepresentant till Lärarförslagsnämnden (LFN)

LFN bereder ärenden rörande anställningar av professorer och lektorer. Nämndens beredning ska utmynna i förslag till rektor, som fattar beslut om anställningen. Nämndens främsta syfte är att säkerställa att alla sökande får en rättvis prövning som följer KMH:s anställningsordning, vilket innebär att ansökningarna ska bedömas av sakkunniga personer, att jävsituationer undviks, samt att man bedöms på de kriterier som anges i tjänstens utlysning.

LFN består i dagsläget (2016-07-28) av en ordförande respektive vice ordförande från kollegiet, en sekreterare från förvaltningen, två ytterligare lärarrepresentanter samt tre studentrepresentanter. Rollen som ledamot i LFN är viktig för att säkerställa kvaliteten och rättssäkerheten i KMH:s anställningsförfaranden. Arbetsbördan är dock inte särskilt stor.

Som studentrepresentant ska man närvara på nämndens sammanträden. Innan möten ska man ha satt sig in i de ärenden som ska diskuteras, läst igenom de handlingar som skickas ut i samband med kallelsen, samt diskuterat aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. LFN sammanträder vanligtvis en gång per månad. Vid förhinder ska man meddela nämndens sekreterare samt KMS presidium. Arvodet för studentrepresentanterna är 1 000 kr per sammanträde.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s