Studentrepresentant till högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är KMH:s högsta beslutande organ och har ett stort inflytande över verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation.

Högskolestyrelsen ger bl.a. planeringsramar, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor.

Högskolestyrelsens sammansättning bestäms delvis av Högskoleförordningen. I dagsläget (2016-07-28) består den av KMH:s rektor, en sekreterare, åtta regeringsutsedda ledamöter, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter. Enligt KMS stadgar ska två av studentrepresentanterna vara KMS nuvarande respektive föregående ordförande. Att vara studentrepresentant i Högskolestyrelsen är ett av de tyngsta förtroendeuppdragen i KMS, och representanterna bör därför ha god insikt i både KMS och KMH:s verksamheter och bör ha haft tidigare uppdrag inom KMS.

Som studentrepresentant i Högskolestyrelsen ska man närvara på styrelsens möten. Man ska innan mötet ha satt sig in i de ärenden som ska tas upp, läst igenom den ibland stora mängden handlingar som skickas ut i samband med kallelsen samt diskuterat igenom aktuella frågor med övriga studentrepresentanter. Högskolestyrelsen sammanträder 3 gånger per termin. Kan man inte närvara på ett möte ska man anmäla det till Högskolestyrelsen sekreterare. Man måste dock ha giltigt förfall, t.ex. sjukdom, anhörigs dödsfall el.dyl. Arvodet för studentrepresentanterna är 17 000 kr per termin.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s