Ledamöter till Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är KMS tredje högsta beslutande organ, endast underordnat årsmötet och medlemsmötet. I styrelsen fattas många olika sorters beslut, exempelvis kring ekonomiska frågor, planering av studiesociala evenemang, frågor om jämlikhetsarbetet, frågor som rör studentrepresentanterna i KMH:s organ etc. Styrelseledamöterna har därmed stort inflytande över både KMS och KMH:s verksamheter, och det är deras uppdrag att representera och driva KMS medlemmars intressen.

Styrelse består av presidiet samt representanter för KMH:s olika institutioner. I dagsläget (2016-11-24) har MPS och JZ två representanter var, KK, FM, KDM, MoM och Edsberg en representant var, och KY och Tidig musik har en gemensam representant. Det är viktigt att alla institutioner är fullgott representerade i styrelsen, eftersom många frågor är särskilt relevanta för studenterna på en viss institution.

Som styrelseledamot ska man närvara på styrelsens möten, vilka äger rum varje eller varannan vecka. Mötestiderna anpassas så att så många som möjligt kan närvara. Inför mötet ska man ha läst igenom de handlingar som skickas ut inför mötet. Under 2015 sammanträdde styrelsen vid sammanlagt 23 tillfällen. Kan man inte närvara på ett styrelsemöte ska man anmäla det till presidiet. Till dess att årsmötet har beviljat ansvarsfrihet för avgående styrelse är man som styrelseledamot juridiskt ansvarig inför årsmötet för de beslut styrelsen fattat under ens mandatperiod. Ledamöterna i styrelsen får ett arvode på 3 000 kr per termin var.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s