Stipendium från Nextory

”Nextorys vision är att alla ska ha tillgång till alla världens böcker i syfte att främja läsandet och dess fördelar. Som ett steg på vägen i rätt riktning vill vi gärna vara med och bidra med möjligheten till ett stipendium för era studenter av värde på 15 000 kr. Syftet är att hitta bättre vägar till att uppnå vår vision genom att inspirera studenter till nytänkande kring hur läsandet ska kunna utvecklas för att kunna nå fler människor.

För att tilldelas stipendiet ska studenterna skriva en uppsats på 1500 – 2000 ord om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet kommer att delas ut av en jury bestämd av Nextory.

Bedömningen kommer att grundas utifrån studentens nytänkande, innovationsgrad samt hur väl studenten lyckats fånga samspelet mellan det digitala och läsandet. Ansökningen är öppen fram tills 31 augusti 2018 kl. 23:59

Läs mer om Nextorys stipendium och ansök på https://www.nextory.se/nextory-stipendiet

KMH-stipendium 218

Hej! Nu har du möjlighet att söka KMH-stipendier för 2018. Stipendierna kan sökas av dig som är registrerad och studerar vid KMH.

Ansökan görs på en särskild blankett som bifogas i detta epostmeddelande. Ansökningsblankett och information finns också på KMH:s interna hemsida.

https://www.kmh.se/backstage/student/stipendier/kmhs-stipendier.html

Din ansökan ska vara inne senast kl. 15:00 fredag den 6 april 2018. Lämna den för registrering i Tomas Norbergs postfack i hus 1. Du får inte vara spärrad hos KMH:s bibliotek eller Internservice för att din ansökan ska vara giltig. Observera att ansökan INTE ska lämnas hos Studieadministrativa avdelningen utan i Tomas Norberg postfack.

Ansökan som kommit in för sent beaktas inte. Information om vad du kan söka stipendium för och vilken bedömning som görs finns i bifogad pdf.

Beslut om stipendium publiceras i början av juni 2018.

Har du några frågor angående stipendierna får du gärna vända dig till Tomas Norberg på Studieadministrativa avdelningen.

Välkommen med din ansökan!

Tomas Norberg
Koordinator
Studieadministrativa avdelningen”

ANDERS KARITZ STIFTELSE

Anders Karitz Stiftelse har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och meddelar att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.

Ansökningar som avser levnadsomkostnader, utbildningsbidrag eller motsvarande, ersättning för datorutrustning eller utebliven arbetsförtjänst kan ej bifallas. Enligt stadgarna kan hänsyn tas endast till ansökningar från svenska medborgare. När ansökan avser tryckkostnadsbidrag skall om möjligt två offerter på tryckning bifogas.

Ansökan sammanfattad på särskild blankett med angivande av examina, utgivna skrifter, forskningsuppgifter m.m. samt så noggrann tidsplan som möjligt skickas per e-post eller brev till,

Sekreteraren för Anders Karitz Stiftelse

Jan Alsins
Hällbygatan 36 A
752 28 Uppsala

E-post; jan.alsins@kemi.uu.se

Sekreteraren tillhandahåller ovan nämnda blankett och lämnar vid förfrågan ytterligare upplysningar.

Vid elektronisk ansökan skall filerna vara i pdf-format med filnamn enligt följande syntax; Efternamn_Ansökan.pdf, Efternamn_CV.pdf, Efternamn_Bil_nr.pdf

Ansökan skall vara inkommen senast fredagen den 19 januari 2018.

Uppsala den 15 november 2017
Styrelsen för Anders Karitz Stiftelse

AKS blankett 2018

Stipendium Anders Sandrews stiftelse

”Anders Sandrews Stiftelse har sedan 1958 årligen delat ut utbildningsstipendier till ungdomar som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat. Stipendiet är personligt och kan inte gå till projekt. Stipendiet ges företrädesvis för postgymnasial utbildning och endast till personer som ej fyllt 30 år vid ansökningstidens utgång. Stipendiebeloppet uppgår f.n. till 50.000 kr och för högskolestudier utomlands till 65.000 kr.

På samma sätt som tidigare ber vi er att hjälpa oss att sprida information om dessa stipendier till era elever. Vi bifogar årets ansökningsblankett, som tillsammans med ytterligare information finns att hämta på vår hemsida www.sandrewsstiftelse.se.

Ansökningarna, som endast kan göras på stiftelsens ansökningsblankett och som ej kan skickas in via e-post eller genom rekommenderad försändelse, ska vara poststämplade senast den 12 januari 2018 under adress Anders Sandrews Stiftelse, Floragatan 4A, 114 31 Stockholm.”

Stipendium – Marthe Uzander och Lars Nyhléns stiftelse

”KMH utlyser större stipendier ur Marthe Urzanders och Lars-Olof Nyhléns stiftelse. Stipendierna kan sökas av musikstuderande som nyligen avlagt examen vid KMH på piano eller sång – inom alla genrer – och som vill vidareutbilda sig utomlands.

Stiftelsen bildades i april 2012 och delades ut första gången under sommaren 2012. Ansökningsblankett bifogas i detta mejl men finns även på KMH:s hemsida under 
www.kmh.se/…/stipendier/marthe-uzander-och-lars-nyhlens-sti…

Ansökan ska vara inne senast den 17 november 2017.

Har du frågor rörande stipendierna så hör gärna av dig till Tomas Norberg på tfn. 08-16 18 96 eller på mejl tomas.norberg@kmh.se

Sprid gärna informationen om stipendierna till dina kamrater om du känner någon som du vet kommer att fortsätta studera utomlands efter avslutade studier på KMH.

Med vänlig hälsning Tomas Norberg, Koordinator KMH”

Stipendium för studier i Frankrike

Planerar du att arbeta eller studera vidare inom musik eller konst i Frankrike?
Sonia & Gustav Forssius Stiftelse lämnar bidrag till svenska medborgare för utbildning och verksamhet i Frankrike, med företrädesvis musikalisk eller konstnärlig inriktning. Stiftelsen grundades 1963 och har genom åren delat ut över 100 stipendier. 

För vidare information ta gärna kontakt med oss: 

Ansökningar: Annastina Malm
Övriga frågor: Cecilia Forssius
Deadline för ansökningar: 31 mars 2018

Mer information på vår hemsida http://www.forssiusstiftelse.com

Vadstena-Akademien: Scholarships for French Baroque production the summer 2018

Vadstena-Akademien
Audition
September 27
Bild

Vadstena-Akademien invites applicants of all voice categories for a French Baroque production the summer 2018.

November 10-11 in Stockholm, Sweden
November 12 in Malmö, Sweden

Open for singers who have begun an advanced course of study in voice, or have equivalent experience, and are born 1983 or later.

Streck
Facebook Twitter Youtube Flickr

Our mailing address is:
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien
Surbrunnsgatan 64
113 27 Stockholm
Klostergatan 7, 592 30 Vadstena
Sweden

Lägg till oss i din adressbok

Avprenumerera
Uppdatera dina inställningar

© 2015 Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien, All rights reserved.

Vadstena-Akademin

Studenter till samtal i liveradio idag!

SR P3 söker studenter, musikaliskt aktiva och gärna nuvarande eller tidigare stipendiesökande till att delta i diskussion live i radio IDAG kl 13:30 på Sveriges Radio. Ämnet är jäv inom stipendie-utdelning. ”Kaliber” har granskat Konstnärsnämnden som delar ut musikstipendier och funnit att det inte är jäv att beslutsfattande personer har vänskapsrelationer till de de beslutar om stipendieutdelning till.

Svar till Fredrik Björkman på Nyhetstimmen
073 – 712 4492
eller kontakta i formuläret nedan: