Stipendium föruppsats om digital marknadsföring

"Hej! I syfte att stötta studenter och/eller forskare under en för Sverige svår period utlyser vi nu Be Better Onlines stipendium 2020. Stipendiet är på 10 000 kronor och avser uppsats eller forskning inom digital marknadsföring på universitet eller högskola som syftar till att förtydliga, förbättra eller förenkla de möjligheter som digital marknadsföring möjliggör. Mer … Fortsätt läsa Stipendium föruppsats om digital marknadsföring

Stipendium – Lalco Interiors Scholarship

Hello, I’m really excited to let you know about a new scholarship opportunity for students. Kindly forward it to Scholarship/Finaid Department. Our scholarship is called “Lalco Interiors Scholarship Program 2018-19”, and it’s designed to help young minds explore their creativity. $500 “Lalco Interiors Scholarship Program 2018-19” is open to all students across the world, who … Fortsätt läsa Stipendium – Lalco Interiors Scholarship

Utbytesstudier i Sydafrika genom Linnaeus-Palme stipendium

"KMH har en utbytesverksamhet med North-West University (NWU), campus Potchefstroom. Finansieringen sker genom Linnaeus-Palme, ett Sida-finansierat utbytesprogram. KMH har för 18/19 ansökt och fått fyra stipendier för utresande studenter varav det finns tre stipendier kvar att söka. Utbytet innebär att programstudierna vid KMH byts ut mot studier vid NWU under vårterminen 2019. Studierna vid NWU … Fortsätt läsa Utbytesstudier i Sydafrika genom Linnaeus-Palme stipendium

Musikstipendium

Håkan Näsmans Minnesfond Stipendium Fonden delar årligen ut ett stipendium. 2019 är beloppet 10 000 kronor. (Beloppet kan komma att delas upp mellan flera stipendiater) Stipendieutdelning är preliminärt planerad att äga rum lördag den 16 mars 2019 i Östersund. Vem kan söka stipendiet? Behöriga sökande är musikstuderande födda i  Jämtland/Härjedalen som antagits till musikstudier på … Fortsätt läsa Musikstipendium

Stipendier KMA

"Till studenter vid KMH Nu har du möjlighet att söka Kungliga Musikaliska Akademiens lokala stipendier för 2018. De lokala KMA-stipendierna kan sökas av dig som är registrerad på utbildning på KMH och bedriver studier innevarande läsår. De lokala stipendierna söks vid KMH, men delas ut av KMA. Information och ansökningsblankett samt KMH:s riktlinjer för bedömning … Fortsätt läsa Stipendier KMA

Bayreuthstipendiet – Wagner-Sällskapet

"Wagner-Sällskapet i Göteborg kommer att dela ut ett Bayreuthstipendium söndagen den 14 oktober 2018. Vi vill ge unga lovande artister möjlighet att resa till Bayreuth och följa Wagnerfestspelen sommaren 2019 som för sin framtida gärning. Stipendiet kan sökas av sångare som är född 1984 eller senare och har Richard Wagners musik som intresse. Den sökande … Fortsätt läsa Bayreuthstipendiet – Wagner-Sällskapet

Stipendium från Wagner-sällskapet

"Svenska Wagner-Sällskapets Bayeurth-stipendium omfattar resa, logi och biljetter till flera föreställningar under festspelen 2019. Visning av Festspielhaus och Haus Wahnfried brukar anordnas. Stipendiet kan sökas av sångar med intresse för Richard Wagners verk och född 1984 eller senare. Sökande bör inte vara alltför etablerad utan helst stå i början av sin karriär. Uppsjungning kommer att … Fortsätt läsa Stipendium från Wagner-sällskapet