Stipendier för Japanstudier

”Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2017 till februari 2018.
Stipendierna är individuella och gäller för två veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande – endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.
Vi har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år.
Ansökan ska vara postad senast 1 december 2016.
Japanstiftelsen – Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv