Musikstipendium

Håkan Näsmans Minnesfond Stipendium Fonden delar årligen ut ett stipendium. 2019 är beloppet 10 000 kronor. (Beloppet kan komma att delas upp mellan flera stipendiater) Stipendieutdelning är preliminärt planerad att äga rum lördag den 16 mars 2019 i Östersund. Vem kan söka stipendiet? Behöriga sökande är musikstuderande födda i  Jämtland/Härjedalen som antagits till musikstudier på … Fortsätt läsa Musikstipendium