After studies om utlandsstudier!

Nu på måndag 12 december kl. 15.15-16.30 i Svarta lådan.

Vill du studera utomlands?
Hur gör man då?
När ska man i så fall ansöka?
Kan man välja vilken skola som helst?
Vad kostar det?
Kan jag få CSN?
Vem betalar boende?
Kan man söka tillsammans med en kompis?
Måste jag fixa mitt pass?

KMH:s internationella koordinator Maarit Hämäläinen presenterar de olika möjligheterna som finns för utbytesstudier inom Europa.

erasmus

Stipendier för Japanstudier

”Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2017 till februari 2018.
Stipendierna är individuella och gäller för två veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande – endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.
Vi har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år.
Ansökan ska vara postad senast 1 december 2016.
Japanstiftelsen – Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv

Undervisa engelska i Ecuador

Vidarebefordrat från den internationella enheten på KMH:
”Utbildningsdepartementet i Ecuador gör just nu en satsning för att stärka engelskundervisningen i landet och har därför lanserat programmet ”Time to Teach”. Mer information här:
 
”TIME TO TEACH” is an official program created by the Ministry of Education of Ecuador that aims to improve English teaching in public schools. 

For this they are recruiting volunteers to come and teach English for 10 or 6-month periods. They are looking for teachers, recent graduates or BA students in the last year of studies (in any discipline). The main requirement is holding an internationally recognized certification on knowledge of English at level B2.
 
The program provides the trip (round trip for long term positions), insurance, visa, an allowance, accommodation and meals in host families, etc. More information can be found in the attached summary and the website of the Education Government: https://educacion.gob.ec/it-is-time-to-teach-in-ecuador-project/