Jämställdhetsföreläsning

Kåren och Normkritiska Gruppen har bjudit in Make Equal och vill bjuda in alla studenter till föreläsningpå  onsdag den 24 augusti 16.00 – 17.30 i Kungasalen.

Musikbranschen genomsyras på många sätt av ojämställdhet – i allt från kulturskolor och festivalscener till musikhistoria och utbildning. Könsstereotypa instrumentval, ojämn representation, sexistiska stereotyper och så vidare. 

På skolor och universitet ska alla kunna delta på likvärdiga villkor, men hur kan vi i dagens utbildning lägga en grund som utmanar de rådande normerna i musikbranschen?
Kristina Wicksell från jämlikhetsstiftelsen Make Equal föreläser om vad som idag görs och vad som kan göras för att förändra på alla plan.
http://makeequal.se

Varmt välkomna!

 

Fortsätt läsa