Rapport från Högskolestyrelsens möte 2 september

Här kommer studentkårens rapport från högskolestyrelsens sammanträde 2 september. Mötet fokuserade på organisationsutvecklingen och det är det jag kommer att rapportera om. Efter diskussioner i smågrupper under torsdagen så lade presidiet fram ett förslag utifrån rektors föredragning. Det gick ut på att rektor får i uppdrag att fortsätta arbetet med organisationsutveckling utifrån de 11 principerna … Fortsätt läsa Rapport från Högskolestyrelsens möte 2 september

Jämställdhetsföreläsning

Kåren och Normkritiska Gruppen har bjudit in Make Equal och vill bjuda in alla studenter till föreläsningpå  onsdag den 24 augusti 16.00 - 17.30 i Kungasalen. Musikbranschen genomsyras på många sätt av ojämställdhet – i allt från kulturskolor och festivalscener till musikhistoria och utbildning. Könsstereotypa instrumentval, ojämn representation, sexistiska stereotyper och så vidare.  På skolor och … Fortsätt läsa Jämställdhetsföreläsning

Kårens remissvar till Organisationsutveckling inom KMH

Hej! Här är Kårens remissvar till Organisationsutveckling inom KMH. Du kan följa utvecklingen i frågan via taggen #OrgUtv här på vår sida. Remissvaret är skrivet av en arbetsgrupp och skickades in tidigare i sommar. KMS remissvar organisationsutveckling inom KMH Jag kommer återkomma med fler uppdateringar i denna fråga under veckorna fram till Högskolestyrelsens möte 1-2 september. … Fortsätt läsa Kårens remissvar till Organisationsutveckling inom KMH