Japanstipendier utlyses!

38cb5ef8-0379-4a95-9f66-131c02735c84

Utlysning av vårens Japanstipendier från Sweden-Japan Foundation och Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Information till internationella sekreterare och stipendiedatabaser

Sweden-Japan Foundation och Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation utlyser stipendier för
forskare, lärare och studenter med ett intresse för Japan.
Sista ansökningsdag är 1 mars varje år, – se  swedenjapan.se  och sjsf.se 
Vore mycket tacksam om informationen kunde förmedlas till:

  1. samtliga internationella sekreterare vid universitetets/högskolans institut/institutioner samt att bifogade informationsblad där kunde sättas upp på synlig plats

 

  1. den som ansvarar för spridning av information om stipendier vid ert universitet/er högskola för publicering internt via er websida och registrering i universitetets/högskolans stipendiedatabas.

Tackar på förhand samt vid eventuella frågor, kontakta mig gärna.

Med vänlig hälsning

Kicki Edman
Informationssekreterare
Sweden-Japan Foundation / Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
08-611 68 73
info@swedenjapan.se

 

Stipendier för Japanstudier

”Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2017 till februari 2018.
Stipendierna är individuella och gäller för två veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande – endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.
Vi har ett ansökningstillfälle årligen i december för stipendier som avser nästkommande år.
Ansökan ska vara postad senast 1 december 2016.
Japanstiftelsen – Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv