Chamber music masterclasses on Åland

”Katrina Kammarmusik Master Classes 2020
Mariehamn, Åland, Finland
http://www.katrina.ax/katrina-kammarmusik/mastarkurser-2020
https://www.facebook.com/events/4298859276806875/

LÄRARE

Cecilia Zilliacus (violin & kammarmusik)
Henninge Landaas (viola & kammarmusik)
Kati Raitinen (cello & kammarmusik)
Anna Laakso (piano & kammarmusik)
Janne Rättyä (ackordeon)

Mästarkurserna hålls på Ålands musikinstitut, ca 10 minuters promenad
från Mariehamns centrum. Till kurserna hör tre lektioner ensemble- eller
enskild undervisning. Dessutom har medverkande möjlighet att uppträda på
mästarkursens konsert fredagen den 14 augusti. Konserten är en del av
programmet för Katrina kammarmusik 2020.
Kursavgift 270 euro/solo, 310 euro/duo, 350 euro/trio, 390
euro/kvartett. Inträde till Katrina kammarmusiks konserter ingår,
förutsatt att lediga platser finns. Lunch och middag ingår
undervisningsdagarna.
Resor & logi: www.visitaland.com
Anmälan senast 24.5.2020 till info@katrina.ax. I anmälan anges namn,
instrument/ensemble, kort om lärare/skolor, verk som önskas spelas på
lektioner och konsert samt kontaktuppgifter.

TEACHERS

Cecilia Zilliacus (violin & chamber music)
Henninge Landaas (viola & chamber music)
Kati Raitinen (cello & chamber music)
Anna Laakso (piano & chamber music)
Janne Rättyä (accordion)

The master classes will take place at the Ålands Institute of Music
(ÅMI), approximately a 10 minutes walking distance from Mariehamn city
center. The master classes include three lessons of ensemble or
one-to-one tuition. In addition to that, the students have the
opportunity to perform at the master class concert on Friday August
14th. The concert is a part of the programme for the Katrina Chamber
Music Festival 2020.
The fee, 270 €/solo, 310 €/duo, 350 €/trio, 390 €/quartet, includes
three lessons, free admission to the concerts (if there are free seats),
lunch and dinner on days of tuition.
Travels and accommodation: www.visitaland.com
Applications should be sent by May 24th 2020 to info@katrina.ax. Please
state your name, instrument/ensemble, briefly about teachers/schools,
pieces to play at lessons and the concert, and contact information.”

Delta i enkät om övning

”Hej!

Mitt namn är Sandra och jag studerar sista terminen på Musikhögskolan Ingesund, musiklärarprogrammet. Som en del av mitt självständiga arbete håller jag just nu på att genomföra en enkätundersökning, genom vilken jag avser ta reda på i vilken utsträckning och på vilka sätt musikstuderande ges möjlighet att lära sig att öva strukturerat inom ramen för sång- och instrumentalundervisningen på gymnasieskolor, folkhögskolor och musikhögskolor runt om i Sverige.

Min fråga är alltså om ni skulle kunna tänka er att distribuera denna enkät till musikhögskolestudenterna på KMH?

Stort tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Sandra Cardinal Dal
0709745553

Länk till enkäten:
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/12482

(Enkäten stänger nu på söndag, 5/4, och behöver därför besvaras innan dess. Att svara tar ca 5 min)”