BAYREUTH-STIPENDIUM 2022

Wagner-Sällskapet i Göteborg bjuder in till sångartävling i Norges Hus söndagen den 24 oktober 2021. Segraren erhåller föreningens Bayreuth-stipendium 2022.

Vi vill ge unga lovande artister möjlighet att resa till Bayreuth och följa Wagnerfestspelen sommaren 2022 som inspiration för sin framtida gärning.


Stipendiet kan sökas av sångare som är född 1987 eller senare och har Richard Wagners musik som intresse. Den sökande förväntas sjunga två stycken varav minst ett ur sin Wagner-repertoar.


För att kunna arrangera denna sångartävling under en dag kommer max 10 sångare att erbjudas plats i tävlingen. I stipendiekommittén sitter operasångerskan Annalena Persson, musikagenten Dietrich E. Gross, Göran Gademan, dramaturg vid GöteborgsOperan, musikagenten Maximilian Schattauer och en representant från Wagner-Sällskapet.


Stipendiet omfattar resa, logi och biljetter till föreställningar under festspelen i Bayreuth sommaren 2022. Dessutom arrangeras ett särskilt program för alla stipendiater som kommer till Bayreuth.


Den skriftliga ansökan skall innehålla uppgifter om personliga data, utbildning, eventuell scenisk erfarenhet, repertoar, röstprov och annat som sökanden önskar åberopa.

Ansökan skickas till Wagner-Sällskapet i Göteborg via e-post till stipendium@wsg.se senast den 15 september 2021.


Frågor om stipendiet kan ställas till ovanstående e-postadress.


Göteborg 2021-06-01


Thore Berntsson
ordf

Tips: Järna Festival Academy 2021 (sista ansökningsdag 23/5 2021)

Hej!

Här kommer info om årets festival och akademi:

Järna Festival Academy är en kammarmusikfestival som äger rum 2-10 juli i år. Utöver festivalen är JFA även en akademi för stråk och piano studenter. Studenterna erbjuds privatlektioner, masterclasses och möjlighet att uppträda på scen, både som solister och som kammarmusiker. Akademien är gratis och kostnad för mat och boende täcks av våra sponsorer. Lärarna som undervisar är även artister under festivalen och är förutom Jakob Koranyi och Peter Friis Johansson bland andra Torleif Thedéen, Lars Anders Tomter, Juho Pohjonen och Liza Ferschtman. 

På grund av pandemin är akademien endast öppen för studenter i Sverige och vi har en kortare ansökningsperiod än vanligt. Vi vill nu sprida detta på alla sätt vi kan och skulle verkligen uppskatta om ni vill skicka det vidare till era studenter för att de inte ska missa detta fantastiska tillfälle. Sista ansökningsdag är 23/5.  

Länk till vår hemsida för mer information om årets festival: 

Vad som erbjuds studenterna under akademien:

Ansökningsformulär:

Vänliga hälsningar, 

Magda Boreson

Producent 

Järna Festival Academy 

+46704 53 33 83 

Sök J:son-stipendiet senast 31 maj 2021

Björn J:son Lindhs minnesfond har sedan 2015 årligen delat ut J:son-stipendiet till en ung instrumentalist och kompositör som arbetar i Björn J:son Lindhs anda. Stipendiet, som tidigare år har delats ut till dessa stipendiater, är avsett att stödja och främja mottagarens fortsatta musikaliska utveckling. 

Stipendiesumman är 25 000kr och ansökningsperioden är 15 – 31 maj, 2021

http://bjornjsonlindh.se/json-stipendiet/

Björn J:son Lindhs minnesfond · J:son-stipendiet 

http://bjornjsonlindh.se · jsonstipendiet@gmail.com

Greta Persons musik- och sångstipendium för dig som är från Vallentuna kommun

Hej,

Greta Persons stiftelse utlyser årets musik- och sångstipendium som är sökbart för unga från Vallentuna kommun  https://www.vallentuna.se/fritid-och-kultur/kulturskola/kulturskola-nyheter/sok-musik–och-sangstipendium2/ . Affisch bifogas.

Jag hoppas att ni kan sprida denna information inom KMS. Stort tack!

Vänliga hälsningar

Anna Lodenius Sjödin

Kulturproducent

Tlf: 08-587 856 98

anna.lodenius.sjodin@vallentuna.se

Kulturförvaltningen

Kulturskolan Vallentuna

Besök: Hjälmstavägen 1

Post: 186 86 Vallentuna

Vxl: 08-587 850 00

kulturskolan@vallentuna.se