Study about emotion regulation in music practice

”Dear Musicians,

We are looking for individuals with musical experience to take part in a psychological study about emotion regulation in music practice. The study is organized by the Institute of Musicians’ Medicine, University of Music Carl Maria von Weber Dresden, Germany.

You will be asked to complete an online questionnaire (approx. 10-15 minutes). The questionnaire is in English. You can access the study by clicking the link below, which will also provide you with more information, and our contact information.

Access the study here: https://hfmdd.limequery.com/491243?lang=en

If you have some free time, we would very much appreciate your help!

Best wishes,

Dr. Gerard Madden

Institute of Musicians’ Medicine, University of Music Carl Maria von Weber Dresden,

Leubnitzer Str. 17B, 01069, Dresden, Germany

gerard.madden@hfmdd.de”

Järna Festival Academy

Screen Shot 2020-04-03 at 12.47.57.png

På grund av Coronaviruset COVID 19 har festivalens program-
och biljettsläpp skjutits upp från 15e mars till 1a maj. 
Vi räknar med att JFA 2020 ska arrangeras som planerat med 
festival och internationella masterclasses. 
Om förändringar sker i festivalutbudet återbetalas 
eventuella biljettavgifter. 

Denna information kommer uppdateras löpande.

Monday Music Meetup, digitala möten om musikbranschen

91534947_10157369402234865_6061572024420007936_o

Monday Music Meetup – för dig som arbetar inom musikbranschen Kom och luncha digitalt med oss!

Varje måndag klockan 12, online via zoom.
Nästa träff, 23/3: Om covid-19, med senaste nytt för musikbranschen.

Registrering här (kostnadsfritt): https://bit.ly/38P4XmU
Kom även med i vår facebookgrupp Digital Marknadsföring för Musiker för daglig inspiration och stöd: https://www.facebook.com/groups/207409243700730/

Coronaviruset slår hårt emot musik- och kulturbranschen med inställda spelningar och turnéer som resultat, något som kan få tuffa ekonomiska konsekvenser för lång tid framöver. Nu drar vi därför igång en live-meetup varje måndag lunch online för den som har frågor kring hur vi i musikbranschen kan möta de ändrade förutsättningarna i samband med corona-viruset och annat med anledning av rådande läge.

Syftet med detta är följande: Digitala strategier och verktyg kan användas för att hitta lösningar framåt. Dessa måndagar syftar till att undersöka de möjligheter som finns och skapa en plattform för kunskapsutbyte, frågor och inspiration för hur vi navigerar oss igenom dessa kommande veckor och månader på bästa sätt. Genom detta forum kan musikbranschen i realtid föra diskussioner för att hjälpa varandra att hitta lösningar i Coronakrisen.

Upplägg Monday Music Meetup: Eftersom vi sett att det förekommer många frågor kring avtal och kontrakt i samband med inställda och uppskjutna konserter, turnéer och spelningar bjuder vi in experter i dessa ämnen. I samband med detta ges möjlighet att ställa frågor i chatten på Zoom.

1) Få information om branschuppdateringar
2) Förstå hur vi som musiker påverkas
3) Tillsammans se vilka lösningar vi kan se för att minimera ekonomiska risker
4) Skapa en community där man kan få stöd och råd av varandra.

ArrangörerFrom

Sweden Productions
http://www.sofiehaag.com/http://www.fromswedenproductions.com/
Arteprenör
https://arteprenor.se/STHLM
Music City
https://thehub.io/startups/sthlm-music-city-where-music-greaterless-tech-mee

Stipendium föruppsats om digital marknadsföring

”Hej!

I syfte att stötta studenter och/eller forskare under en för Sverige svår period utlyser vi nu Be Better Onlines stipendium 2020.

Stipendiet är på 10 000 kronor och avser uppsats eller forskning inom digital marknadsföring på universitet eller högskola som syftar till att förtydliga, förbättra eller förenkla de möjligheter som digital marknadsföring möjliggör. Mer information finns här: https://bebetteronline.se/stipendium-for-digital-marknadsforing/

Vi skulle verkligen uppskatta om ni har möjlighet att publicera informationen så att den blir synlig för era studenter. Återkom om ni vill att vi skriver en sammanfattning.

Önskar dig en fortsatt fin måndag!”

Cecilia Lyche Simonsson
CMO & Partner

Chamber music masterclasses on Åland

”Katrina Kammarmusik Master Classes 2020
Mariehamn, Åland, Finland
http://www.katrina.ax/katrina-kammarmusik/mastarkurser-2020
https://www.facebook.com/events/4298859276806875/

LÄRARE

Cecilia Zilliacus (violin & kammarmusik)
Henninge Landaas (viola & kammarmusik)
Kati Raitinen (cello & kammarmusik)
Anna Laakso (piano & kammarmusik)
Janne Rättyä (ackordeon)

Mästarkurserna hålls på Ålands musikinstitut, ca 10 minuters promenad
från Mariehamns centrum. Till kurserna hör tre lektioner ensemble- eller
enskild undervisning. Dessutom har medverkande möjlighet att uppträda på
mästarkursens konsert fredagen den 14 augusti. Konserten är en del av
programmet för Katrina kammarmusik 2020.
Kursavgift 270 euro/solo, 310 euro/duo, 350 euro/trio, 390
euro/kvartett. Inträde till Katrina kammarmusiks konserter ingår,
förutsatt att lediga platser finns. Lunch och middag ingår
undervisningsdagarna.
Resor & logi: www.visitaland.com
Anmälan senast 24.5.2020 till info@katrina.ax. I anmälan anges namn,
instrument/ensemble, kort om lärare/skolor, verk som önskas spelas på
lektioner och konsert samt kontaktuppgifter.

TEACHERS

Cecilia Zilliacus (violin & chamber music)
Henninge Landaas (viola & chamber music)
Kati Raitinen (cello & chamber music)
Anna Laakso (piano & chamber music)
Janne Rättyä (accordion)

The master classes will take place at the Ålands Institute of Music
(ÅMI), approximately a 10 minutes walking distance from Mariehamn city
center. The master classes include three lessons of ensemble or
one-to-one tuition. In addition to that, the students have the
opportunity to perform at the master class concert on Friday August
14th. The concert is a part of the programme for the Katrina Chamber
Music Festival 2020.
The fee, 270 €/solo, 310 €/duo, 350 €/trio, 390 €/quartet, includes
three lessons, free admission to the concerts (if there are free seats),
lunch and dinner on days of tuition.
Travels and accommodation: www.visitaland.com
Applications should be sent by May 24th 2020 to info@katrina.ax. Please
state your name, instrument/ensemble, briefly about teachers/schools,
pieces to play at lessons and the concert, and contact information.”

Delta i enkät om övning

”Hej!

Mitt namn är Sandra och jag studerar sista terminen på Musikhögskolan Ingesund, musiklärarprogrammet. Som en del av mitt självständiga arbete håller jag just nu på att genomföra en enkätundersökning, genom vilken jag avser ta reda på i vilken utsträckning och på vilka sätt musikstuderande ges möjlighet att lära sig att öva strukturerat inom ramen för sång- och instrumentalundervisningen på gymnasieskolor, folkhögskolor och musikhögskolor runt om i Sverige.

Min fråga är alltså om ni skulle kunna tänka er att distribuera denna enkät till musikhögskolestudenterna på KMH?

Stort tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Sandra Cardinal Dal
0709745553

Länk till enkäten:
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/12482

(Enkäten stänger nu på söndag, 5/4, och behöver därför besvaras innan dess. Att svara tar ca 5 min)”