Varmt välkommen till KMH och HT 2021!

Vi önskar dig varmt välkommen till KMH och HT 2021 / We wish you a warm welcome to KMH and and the autumn semester of 2021! Scroll down for the following information in English!

Under vecka 34 äger introveckan rum där du som ny student får ta del av viktig information och välkomstaktiviteter!

Nytt för i år är att vårt medlemssystem nu tillhandahålls av Mecenat och att du därför kommer använda en uppgraderad variant av Mecenatkortet som bevis för att du är medlem och få tillgång till extra rabatter och förmåner! Så här blir du medlem i KMS, Kungl. Musikhögskolans Studentkår:

  1. Gå till betalsidan för medlemskap genom denna länk och fyll i dina uppgifter och välj typ av medlemskap: Heltidsstudent (75% studietakt och uppåt), Deltidsstudent (mindre än 75% studietakt) eller Utbytesstudent. Du kan även bli Stödmedlem om du inte är student men vill ge oss ekonomiskt stöd. Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter.
  2. Betala för medlemskapet. Det kostar 200 kr för Heltidsstudent och 100 kr för Deltidsstudent och Utbytesstudent.
  3. Se till att du är registrerad som student på KMH. Detta gör du själv i Ladok-systemet tidigast första dagen på terminen. Endast aktiva studenter på KMH har tillgång till våra medlemsförmåner.

Om du inte kan betala med kort, eller av annan anledning inte kan använda betalsidan för medlemskap, kan du också bli medlem genom att besöka kårens bokhandel Not & Bok vid studentpentryt i hus 4 och betala med kort eller kontant.

OBS: I början av terminen kan det dröja lite innan KMH skickar bekräftelse på din registrering till oss och ditt Mecenatkort uppgraderas.

Ladda ner Mecenatkortet till din mobil för att få tillgång till dina studentrabatter:

Tips! Om du är ny student så kan du samla upp till 90 ködagar till en studentbostad hos SSSB redan innan du blir medlem. För att samla fler ködagar behöver du vara kårmedlem och registrerad i Ladok.

//

During week 34 the introductury week for new students will take place, where we’ll share important information and provide welcome activities!

New for this year is that our membership system is now provided by Mecenat, and that you therefore will use an upgraded variant of the Mecenat card (Mecenatkortet) to prove that you are a member and gain access to additional benefits and discounts! Here is how you become a member in KMS, the Royal College of Music Student Union:

  1. Go to the payment page for memberships through this link, fill in your information and choose type of membership: Full time student (75% of full time studies or above), Part time student (less than 75% of full time studies) or Exchange student. Read here about how we handle your personal information.
  2. Pay for your membership. It costs 200 kr for Full time students and 100 kr for Part time Students or Exchange students.
  3. Make sure you are registered as a student at KMH. You do this yourself in the Ladok-system no earlier than the first day of the semester. Only active students att KMH gain access to our membership benefits.

If you cannot pay by card, or for some other reason cannot use the payment page for memberships, you can also become a member through visiting KMS’ bookstore Not & Bok next to the student kitchen in house 4 and pay with cash or card.

NB: At the start of the semester it might take a few days before KMH sends us confirmation that you are a registered student so that we can upgrade your Mecenat card.

Download the Mecenat card to your phone to gain access to your student discounts:

Tip! If you are a new student you can collect up to 90 queue days for a student apartment from SSSB before you become a member! To collect more days you need to become a member in the student union and be registered in Ladok.

Erbjudande om massage till reducerat pris från massagestudent

Hej!

Jag heter Igor Iliev och är 30 år gammal. Jag studerar vid Bergqvist Yrkeshögskolan till medicinsk massageterapeut. Nu är jag klar med första terminen och från och med 23/8 kommer jag att ha min första LIA (lärande i arbete) /praktik. Praktiken kommer att pågå i lokaler på Uggla Massage & Wellness (Södermalm) där jag erbjuder elevbehandling för reducerat pris.

Min ambition är att mina kunder ska känna sig bekväma och avslappnade både under och efter behandlingen. Jag lyssnar in och utgår ifrån dina behov.

Ni kan boka elevbehandling på ugglamassage.se

Under fliken Terapeut sök på Igor Iliev och välj det datum och tid som passar dig.

Välkommen!

Kontakt: 073-37-23-459

Facebook: Igor Iliev massage

BAYREUTH-STIPENDIUM 2022

Wagner-Sällskapet i Göteborg bjuder in till sångartävling i Norges Hus söndagen den 24 oktober 2021. Segraren erhåller föreningens Bayreuth-stipendium 2022.

Vi vill ge unga lovande artister möjlighet att resa till Bayreuth och följa Wagnerfestspelen sommaren 2022 som inspiration för sin framtida gärning.


Stipendiet kan sökas av sångare som är född 1987 eller senare och har Richard Wagners musik som intresse. Den sökande förväntas sjunga två stycken varav minst ett ur sin Wagner-repertoar.


För att kunna arrangera denna sångartävling under en dag kommer max 10 sångare att erbjudas plats i tävlingen. I stipendiekommittén sitter operasångerskan Annalena Persson, musikagenten Dietrich E. Gross, Göran Gademan, dramaturg vid GöteborgsOperan, musikagenten Maximilian Schattauer och en representant från Wagner-Sällskapet.


Stipendiet omfattar resa, logi och biljetter till föreställningar under festspelen i Bayreuth sommaren 2022. Dessutom arrangeras ett särskilt program för alla stipendiater som kommer till Bayreuth.


Den skriftliga ansökan skall innehålla uppgifter om personliga data, utbildning, eventuell scenisk erfarenhet, repertoar, röstprov och annat som sökanden önskar åberopa.

Ansökan skickas till Wagner-Sällskapet i Göteborg via e-post till stipendium@wsg.se senast den 15 september 2021.


Frågor om stipendiet kan ställas till ovanstående e-postadress.


Göteborg 2021-06-01


Thore Berntsson
ordf

Tips: Järna Festival Academy 2021 (sista ansökningsdag 23/5 2021)

Hej!

Här kommer info om årets festival och akademi:

Järna Festival Academy är en kammarmusikfestival som äger rum 2-10 juli i år. Utöver festivalen är JFA även en akademi för stråk och piano studenter. Studenterna erbjuds privatlektioner, masterclasses och möjlighet att uppträda på scen, både som solister och som kammarmusiker. Akademien är gratis och kostnad för mat och boende täcks av våra sponsorer. Lärarna som undervisar är även artister under festivalen och är förutom Jakob Koranyi och Peter Friis Johansson bland andra Torleif Thedéen, Lars Anders Tomter, Juho Pohjonen och Liza Ferschtman. 

På grund av pandemin är akademien endast öppen för studenter i Sverige och vi har en kortare ansökningsperiod än vanligt. Vi vill nu sprida detta på alla sätt vi kan och skulle verkligen uppskatta om ni vill skicka det vidare till era studenter för att de inte ska missa detta fantastiska tillfälle. Sista ansökningsdag är 23/5.  

Länk till vår hemsida för mer information om årets festival: 

Vad som erbjuds studenterna under akademien:

Ansökningsformulär:

Vänliga hälsningar, 

Magda Boreson

Producent 

Järna Festival Academy 

+46704 53 33 83 

Sök J:son-stipendiet senast 31 maj 2021

Björn J:son Lindhs minnesfond har sedan 2015 årligen delat ut J:son-stipendiet till en ung instrumentalist och kompositör som arbetar i Björn J:son Lindhs anda. Stipendiet, som tidigare år har delats ut till dessa stipendiater, är avsett att stödja och främja mottagarens fortsatta musikaliska utveckling. 

Stipendiesumman är 25 000kr och ansökningsperioden är 15 – 31 maj, 2021

http://bjornjsonlindh.se/json-stipendiet/

Björn J:son Lindhs minnesfond · J:son-stipendiet 

http://bjornjsonlindh.se · jsonstipendiet@gmail.com