Rapport från Högskolestyrelsens möte 2 september

Här kommer studentkårens rapport från högskolestyrelsens sammanträde 2 september. Mötet fokuserade på organisationsutvecklingen och det är det jag kommer att rapportera om. Efter diskussioner i smågrupper under torsdagen så lade presidiet fram ett förslag utifrån rektors föredragning. Det gick ut på att rektor får i uppdrag att fortsätta arbetet med organisationsutveckling utifrån de 11 principerna … Fortsätt läsa Rapport från Högskolestyrelsens möte 2 september

Kårens remissvar till Organisationsutveckling inom KMH

Hej! Här är Kårens remissvar till Organisationsutveckling inom KMH. Du kan följa utvecklingen i frågan via taggen #OrgUtv här på vår sida. Remissvaret är skrivet av en arbetsgrupp och skickades in tidigare i sommar. KMS remissvar organisationsutveckling inom KMH Jag kommer återkomma med fler uppdateringar i denna fråga under veckorna fram till Högskolestyrelsens möte 1-2 september. … Fortsätt läsa Kårens remissvar till Organisationsutveckling inom KMH